Управління лабораторією

Заплановані програми навчання

Ризик-менеджмент як основа системи менеджменту якості лабораторії. Методи ризик-менеджмент

Тривалість - 1 день. Корисно для підприємств будь-яких напрямів, що мають або хочуть сформувати лабораторію, а також директорів з якості, начальників лабораторій, заступників начальника лабораторій, технологів, менеджерів систем якості.


Розраховується і планується за бажанням клієнта

2300 грн

Вебінар

Платформа Zoom

Підготовка до акредитації та аудит в лабораторіях згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

Управління процесами у випробувальних лабораторіях (для керівників та відповідальних)

Підготовка документів з метою акредитації випробувальної лабораторії органами акредитації

Підготовки менеджерів з забезпечення якості лабораторії ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

Підготовка внутрішніх аудиторів за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ ISO 19011:2018

Оцінювання невизначеності вимірювань при розробці та атестації методик виконання вимірювань (МВВ)

Оцінювання невизначеності вимірювань в випробувальних і калібрувальних лабораторіях