Оцінка відповідності

Програми навчання

Вимоги стандарту ISO/IEC 17065 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції

Вимоги ISO/IEC 17020 до роботи різних типів органів з інспектування. Основи аудитів згідно ISO 19011