Менеджмент якості

Програми навчання

Практичні аспекти розробки і впровадження ISO 9001

Тривалість - 1 день. Корисно для підприємств будь-яких напрямів, що мають або хочуть сформувати систему менеджменту якості, а також директорів з якості, начальників виробництв, технологів, менеджерів систем якості, фахівців із стандартизації, сертифікації та якості.

Вимоги стандарту ISO 9001. Внутрішні аудити ISO 19011

Тривалість - 2 дні. Корисно для підприємств будь-яких напрямів, що мають або хочуть сформувати систему менеджменту якості, а також директорів з якості, начальників виробництв, технологів, менеджерів систем якості, фахівців із стандартизації, сертифікації та якості, внутрішніх аудиторів.

Підготовки менеджерів систем якості та внутрішніх аудиторів за ISO 9001 та ISO 19011:2018

Підготовка внутрішніх аудиторів за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ ISO 19011:2018

Підготовки менеджерів систем управління безпечністю харчових продуктів та внутрішніх аудиторів

Підготовки менеджерів системи управління інформаційною безпекою та внутрішніх аудиторів за ISO 27001

Підготовка аудиторів за ISO 27001 та ISO 19011

Вимоги стандарту ISO 37001 щодо впровадження системи протидії корупції. Аудити за ISO 19011

Вимоги стандарту ISO/IEC 17065 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції

Вимоги ISO/IEC 17020 до роботи різних типів органів з інспектування. Основи аудитів згідно ISO 19011

Наші лектори по Менеджменту якості