Навчання ISO 17020

Програми навчання

Вимоги ISO/IEC 17020 до роботи різних типів органів з інспектування. Основи аудитів згідно ISO 19011