Розробка системи ISO 45001

Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці покликані регламентувати діяльність підприємств з метою зниження ризиків негативного впливу на здоров'я персоналу.

ISO 45001: 2018 Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці один з найбільш ріскоріентірованих стандартів створених технічним комітетом ISO. Його написання включало світову статистику трагедій пов'язаних з травмами або іншими негативними наслідками трудової діяльності на людське здоров'я.

Наступною особливістю системи управління безпекою праці та охорони здоров'я - орієнтованість на лідерство. Система менеджменту професійного здоров'я і безпеки зажадає прямої участі вищого керівництва. Керівникам необхідно враховувати вимоги при стратегічному плануванні, формуванні цілей організації, прищеплювати по вертикалі культуру охорони здоров'я.

Слід зазначити, що до 2017 року безпеку трудової діяльності регламентував британський стандарт OHSAS 18001 орієнтований в більшій мірі процеси промислових і будівельних організацій.

Після виходу стандарту ISO 45001 легко застосовний до організаціям будь-якого галузі незалежно від їх масштабів. Атестор з легкістю інтегрує ISO 45001 з такими міжнародними системами менеджменту як:

  • ISO 26000: 2010 Соціальна відповідальність;
  • ISO 9001 діє до: 2015 Менеджмент якості;
  • ISO 14001 діє до: 2015 Екологічний менеджмент.

Чому слід інвестувати ISO 45001

Стандарт придатний для застосування в організації будь-якого розміру, типу і виду її діяльності. Ефективність будь-якого підприємства визначається показниками прибутковості. А що б їх примножити, важливо запобігти можливим бізнес-втрати, пов'язані з неприємними інцидентами персоналу на робочому місці.

Виробнича промисловість

Добуваюча промисловість,

Сільське хозяйтво

Хімічна промисловість

Будівельна промисловість

Освітня діяльність

Всі сфери послуг

Легка промисловість

Медична промисловість

Харчова промисловість

Оружестроеніе

Органи державного управління

Переваги працюючої системи ISO 45001

Запобігання травм

Запобігання можливих травм, погіршення стану здоров'я (у тому числі уникнути психоемоційної дестабілізації)

Забезпечення безпеки праці

Створення заздалегідь безпечних і здорових робочих місць. Безпека здоров'я співробітників

Зниження втрат

Зниження грошових і часових витрат зв'язкових з травмами нещасними випадками, отруєннями

Збільшення працездатності

Ідентифіковані ризики пов'язані з кожним трудовим процесом, значно збільшує ефективність праці

Облік робочого часу

Правильно впроваджений стандарт, дозволить організації за рахунок простежуваності з легкістю визначити витрати часу.

Аудити ISO 45001

ISO 45001 як всі представники міжнародного сімейства ISO передбачає проведення аудитів.

Діагностичний аудит - як правило актуальне під час початку впровадження системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці.

Внутрішній аудит - частота проведення внутрішніх аудитів, залежить від працездатності системи менеджменту.

Аудит постачальника - аудит другий зацікавленої сторони.

Передсертифікаційний аудит -Може проводиться органом з оцінки відповідності систем менеджменту, або консультантами Атестор.

Навчання ISO 45001

Атестор регулярно проводить тренінг семінари підвищуючи кваліфікацію персоналу працює з системою менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. На лекціях будуть розглянуті приклади застосування процедур обмеження ризиків після їх ідентифікації та оцінки це особливість стандарту ISO 45001.

Впроваджуючи системи безпеки праці Атестор навчає за темами:

«Особливості стандарту ISO 45001: 2018 Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці».

«Внутрішні аудити, ідентифікація та оцінка ризиків в ISO 45001: 2018 система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці».

Сертификация системы ISO 45001

Сертифікація ISO 45001 є демонстрацією зацікавленості управління організації до охорони і безпеки праці.

Підтвердження відповідності системи стандарту ISO 45001 - це гарантія підприємством дотримання безпеки і захисту здоров'я персоналу, що дозволяє управляти ризиками і постійно поліпшуватися в даній області. Сертифікація систем менеджменту носить виключно іміджів характер.

Наличие сертификата ISO 45001:18, не придаст эффективность работы предприятию,  не застрахует от аудитов поставщика. Демонстрация заботы о здоровье и безопасности персонала - это внедрение и ведение системы, а ее  сертификация демонстрация поставщикам о повышенном  уровне OH&S.