fbpx


Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб-Нд: вихідні
Працюємо без перерв

Час роботи:

Пн - Пт з 9:00 до 18:00

Розробка ISO 17025

ISO / IEC 17025 – це міжнародний стандарт, який встановлює загальні вимоги до випробувальних і калібрувальних лабораторій, дотримуючись яких лабораторія підтверджує компетентність у певній сфері випробувань.

Заказать
Впровадження стандарту ISO/IEC 17025 допомагає стандартизувати всі етапи лабораторних процесів, гармонізувати процедури визнання придатності застосовуваних методик, сформувати єдину системи лабораторних досліджень. За умови успішної реалізації суттєво спрощує співпрацю між лабораторіями та взаємодію зовнішніми органами, а також сприяє широкому визнанню результатів.

Впроваджуючи систему управління згідно зі стандартом ISO/IEC 17025, лабораторія водночас демонструє виконання вимог ISO 9001. Проте якщо сертифікація згідно ISO 9001 є визнанням того, що діє ефективна система управління якістю,  то визнання дотримання вимог ISO/IEC 17025 включає підтвердження технічної компетентності лабораторій.

Переваги стандарту ISO 17025

Впровадження ISO / IEC 17025 – це:

 • гарантія  якості вимірювань і коректності результату випробувань.
 • визнання  діяльності лабораторії на національному та міжнародному рівні;
 • зменшення затрат часу на докази компетентності лабораторії;
 • перевага при участі в тендерах, розширення ринків за рахунок взаємного визнання роботи лабораторії всіма сторонами;
 • можливість співпраці з сертифікаційними центрами;
 • безперервне вдосконалення діяльності та підвищення кваліфікації і компетентності персоналу за рахунок регулярних перевірок з боку органу з акредитації.

Впровадивши систему і отримавши акредитацію, лабораторія може проводити випробування не тільки для внутрішніх цілей підприємства, а й надавати послуги з оцінки відповідності продукції.

Де впроваджується стандарт ISO 17025

Вимоги стандарту ISO 17025 охоплюють всі види діяльності лабораторій, включаючи дослідження, калібрування та відбір зразків. Застосовується для випробувальних і калібрувальних лабораторій, які є частиною організаційної структури підприємства або являють собою самостійну організацію. Стандарт не поширюється на медичні лабораторії.

Якість роботи клініко-діагностичних лабораторій регламентується стандартом  ISO15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості і компетентності».

Акредитація ISO 17025

Згідно ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» атестація лабораторій як підтвердження компетентності замінена процедурою акредитації

Підтвердження відповідності стандарту ISO 17025 здійснюється шляхом проходження процедури акредитації.

Акредитація – це офіційна оцінка та визнання акредитаційним органом того, що лабораторія функціонує відповідно до вимог ISO 17025 для проведення випробувань в межах її акредитованого обсягу.

Компетентним органом для проведення акредитації в Україні є Національне агентство з акредитації (НААУ).

Порядок проведення акредитації встановлений Національним агентством з акредитації і полягає в здійсненні наступних кроків:

подання заявки в НААУ, привласнення реєстраційного номера лабораторії;

 • формування аудиторської групи та інформування заявника;
 • аналіз фахівцями НААУ документації, що додається до заявки;
 • проведення аудиту лабораторії на місці;
 • аналіз зібраних в ході аудиту даних, складання звітів НААУ та підведення підсумків;
 • прийняття НААУ рішення  про акредитацію за результатами аудиту – отримання атестата акредитації.

Навчання ISO 17025

Підготовленість і кваліфікація персоналу відіграє важливу роль не лише в розробці і впровадженні стандарту, а і в забезпеченні функціонування лабораторії  в цілому.

В частині стандарту, що містить технічні вимоги, відведено окремий розділ, щодо персоналу, його професійності, досвіду, освітнього рівня.

Працівники повинні усвідомлювати важливість власного впливу на точність і вірогідність проведених випробувань, а керівництво – дбати про підготовку персоналу залежно від цілей і задач лабораторії.

Для ефективного функціонування лабораторії у відповідності з вимогами стандарту ISO/IEC 17025 працівникам необхідно:

 • розуміти принципи функціонування системою управління якістю;
 • володіти основами ризик-орієнтованого підходу в управління лабораторією;
 • бути обізнаним у підборі методик випробувань, використанні спеціального обладнання та його калібрування;
 • володіти необхідними знаннями для проведення валідація методик, оцінювання невизначеності;
 • мати достатні знання для організації і проведення внутрішніх аудитів.

Аудити ISO 17025

У разі успішного проходження акредитаційного аудиту лабораторія вноситься до реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та отримує атестат про акредитацію. Термін дії атестата про акредитацію – п’ять років. При цьому  здійснюється періодичний нагляд за діяльністю лабораторії, а у випадку надходження повідомлень про невідповідності в роботі – проводяться позачергові перевірки. Повторна оцінки відповідності стандарту ISO / IEC 17025 здійснюється кожні п’ять років.

Відповідальність

Дотримання вимог стандарту контролюється шляхом нагляду з боку національного органу з акредитації. Якщо акредитаційний орган встановлює, що лабораторія втратила  компетентність для проведення визначеної діяльності або допустила грубих порушень у виконанні своїх обов’язків, акредитаційний орган вживає заходів до обмеження сфери акредитації, тимчасового призупинення дії або скасування атестата про акредитацію.

Підтримка і консультація по стандарту

З огляду на існуючий досвід розробки систем ISO 17025 та проходження акредитації, наші консультанти розроблять для Вас систему з урахуванням специфіки національної законодавчої бази та рекомендаційної літератури зарубіжних аудиторів.


 • Гарантії якості при співробітництві з компанією «Attestor»

  Наші консультаційні послуги повністю відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 10019 «Керівництво з вибору консультантів по системах менеджменту якості і використанню їх послуг»

  Багаторічний досвід роботи наших консультантів на виробництвах різних галузей свідчить про абсолютну адаптованість методів управління якістю до будь-якої специфіки виробництва.


 • Для консультації з питань впровадження та сертифікації підприємства вимогам стандарту залиште заявку або зверніться до менеджера по тел.: +38 (096) 315-30-25

  Якість наших послуг підтверджується:

  Індивідуальністю

  Розробляємо виключно персоналізовані системи якості, адаптуємо міжнародні вимоги до виробничих реалій та потреб замовника.

  Досвідом та професіоналізмом

  Практичний досвід дає глибинне розуміння прихованих виробничих та бізнес-процесів.

  Конфіденційнстю

  Політикою компанії заборонено повторне використання напрацювань, з персоналом укладаються угоди про нерозголошення.

  Ціновою гнучкістю

  Як і в розробці системи, так і в формуванні вартості послуг враховуються всі аспекти співпраці та затверджені об’єми робіт.

  Іміджом та довірою

  Кожен четвертий замовник, звертається по рекомендації. 90% клієнтів, що скористалися нашими послугами, продовжують співпрацю.

  Гарантією акредитації/сертифікації

  Замовник безкоштовно отримує доакредитаційний чи досертифікаційний супровід з усуненням зауважень до отримання свідоцтва, сертифікату, декларації.

  (096) 315-30-25
  консультация
  Бесплатный звонок

  ..

  Залиште Ваш номер телефону та менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом:

  Робочий час:

  Пн - Пт з 9:00 до 18:00

  X