Розробка системи HACCP

Згідно ЗУ «Про основні засади і вимоги до безпеки харчової продукції», ЗУ «Про безпеку та гігієну кормів» та Наказу Мінагрополітики №590 від 01.10.2012 р всі підприємства харчової та кормової ланцюга повинні впровадити і дотримуватися принципів системи НАССР (Аналіз ризиків і критичних точок контролю) при виробництві продукції. Впровадження принципів НАССР на сьогоднішній день є обов'язковим для всіх підприємств діяльність, яких пов'язана з оперування їжі, кормів і їх інгредієнтів.

Впровадження системи управління безпекою харчової або кормової продукції допоможе замовнику не тільки дотримуватися вимог законодавства, а й зарекомендувати себе на ринку, як відповідального оператора, який дотримується правил та інструкцій по обробці, зберіганню, приготування або виробництва харчових продуктів чи кормів, дотримання гігієнічних і санітарних норм (програм попередніх умов) при виробництві, зберіганні, реалізації продуктів харчування або кормів.

Етапи розробки принципів HACCP

01

Діагностичний аудит

Вивчення плану підприємства аудитором-консультантом, закріпленим за договором

02

Документація

Розробка повного пакету документів, необхідних для функціонування системи

03

Навчання

Навчання персоналу компанії за самостійним контролю і управління системою

04

Внутрішній аудит

Визначення невідповідностей і шляхів поліпшення готової системи відповідно до принципів HACCP

05

Запуск системи

Впровадження принципів HACCP, відповідно до вимог законодавства України

Де впроваджуються принципи HACCP?

Принципи HACCP є обов'язковими для впровадження в будь-якій організації, яка бере участь в будь-якому етапі циклу харчового ланцюга продукту: вирощування, обробка, переробка, транспортування, зберігання, реалізація, приготування.

Ферми тварин і рослин

Виробництво харчових продуктів

Переробка сировини

Роздрібні і оптові продажі

Обробка сировини та інгредієнтів

Транспортування і зберігання продуктів.

Виробництво сировини та інгредієнтів

Ресторани, кафе, пекарні та ін.

Переваги працюють принципів HACCP

Збільшення продажів

Працюючі принципи HACCP дозволяють розширити коло ділових партнерів і клієнтів, підвищують рівень довіри до бренду та інвестиційну привабливість

Контроль процесів

Дозволяє оперативно реагувати на зміни системи, вчасно визначати і контролювати важливі процеси, покращувати безпеку харчових продуктів або кормів

Законодавчі вимоги

Впроваджені і підтримувані персоналом принципи HACCP гарантують дотримання вимог законодавства України в частині безпеки харчової продукції

Оптимізація ризиків

Зменшує ризик отримання штрафних санкцій та судових позовів, пов'язаних з безпекою продукту. Виявляє шляхи передачі можливих небезпечних факторів.

Аудити принципів HACCP

Аудити першою боку

Діагностичний аудит проводиться відповідно до замовлення компанії з метою встановлення відповідності системи менеджменту принципам HACCP, на старті її введення, в тому числі необхідні цілі і аспекти в інтересах оголошеної сфери, наприклад, виробничих потужностей, логістики, збереження, розподілу продукту. Детальніше

Внутрішній аудит - проводиться самою компанією або в її інтересах через деякий час після стадії запуску системи з метою отримати неупереджені підтвердження того, то що концепція менеджменту, відповідно до принципів HACCP, здійснює свою діяльність належним способом, в інтересах оголошеної сфери ,. Детальніше

Аудити другої сторони

Аудит постачальника проводиться командою замовника або в його інтересах з метою встановлення відповідності системи менеджменту постачальника конкретним критеріям, в тому числі схожим практикам принципів HACCP в оголошеної сфері, наприклад, виготовлення, збереження, розподілу сировини, упаковки, інгредієнтів.

Аудит другою стороною - проводяться сторонами, причетними до роботи компанії замовника, наприклад, покупцями або іншими особами в особистих інтересах з метою упевнитися в наявности виконання відповідної практики по системі менеджменту впроваджених принципів HACCP в компанії і осмислення потенціалу подальшого партнерства.

Навчання принципам HACCP

Навчання проходить по індивідуально підготовлену програму, яка складена в форматі кейсів і тренінгових завдань. Така структура програми на практиці допомагає краще засвоїти даний напрямок і закріпити отримання знання.

Процес навчання передбачає постійний зворотний зв'язок, яка в свою чергу створює позитивну і живу атмосферу для засвоєння отриманих знань.

Після навчання учасники отримають сертифікати.

Навчання дозволить:

  • вибудувати план майбутніх робіт по організації ідентифікації, аналізу та документування системи менеджменту харчової або кормової безпеки;
  • розуміти застосовність методів, інструментів для ідентифікації, обробки і управління ризиками і можливостями підприємства в рамках харчової або кормової системи менеджменту.

Сертифікація принципів HACCP

Принципи HACCP не призначені для сертифікації.

Вони спрямовані на належну практику в харчовому або кормовому секторі з дотриманням програм попередніх умов, які вибиратися для зменшення ризику передачі небезпечних факторів і додаткових заходів, таких, як план НАССР.

Заказчик может получить имиджевый сертификат по итогам внедрения системы, который можно разместить на своих информационных ресурсах. Этот сертификат не может быть основанием не проходить проверку госслужбой. Принципы НАССР это основа для разработки и сертификации ISO 22000, а также других стандартов и схем в сфере пищевой и кормовой безопасности.