Вимоги стандарту ISO 9001

Тема: Харчова безпека

Дата створення:

Останнє оновлення:

ISO 9001:2015 це стандарт, який є основним стандартом серії ISO 9000 і містить вимоги до систем управління якістю організацій і підприємств.

Стандарт ISO 9001 установлює критерії для системи управління якістю, яка допомагає підприємствам і організаціям бути більш ефективними і підвищити задоволеність клієнтів.

Головною ідеєю стандарту є постійне поліпшення. При цьому в ISO 9001 вимагає від організацій самим визначати цілі, які буду гарантувати якість і постійно вдосконалювати свої процеси для їх досягнення.

Цей стандарт заснований на ряді принципів управління якістю, включаючи орієнтацію на клієнта, мотивацію і вплив вищого керівництва, технологічний підхід і постійне вдосконалення:

Систематичне підхід

передбачає систематичне визначення процесів і управління цими процесами для досягнення запланованих результатів;

Plan-Do-Check-Act (цикл PDCA)

планування-дія-проверка- коригування - це циклічно повторюється процес прийняття рішення.

Ризик-орієнтоване мислення

це реалізація комплексу узгоджених заходів і методів для управління і контролю ризиками (позитивними і негативними), що впливають на здатність компанії досягати запланованих цілей.

Розробіть цілі та процеси, необхідні для досягнення результатів у відповідності з вимогами замовника та політиці організації

Впровадити процеси

Постійно контролюйте і вимірюйте процеси і продукцію в порівнянні з політикою, цілями і вимогами до якості і повідомляйте про результати

Робіть дії щодо постійного поліпшення загальних показників процесів

Використання ISO 9001:2015 допомагає гарантувати, що клієнти отримають узгоджені, якісні продукти і послуги, що, в свою чергу, приносить багато переваг для бізнесу.