Акредитація зернової лабораторії

Тема: Управління лабораторією

Дата створення:

Останнє оновлення:

Акредитація зернової лабораторії - це офіційне визнання того, що лабораторія правомочна здійснювати конкретні випробування чи типи випробувань зерна.

Основна мета акредитації зернової лабораторії пов'язана із забезпеченням єдності вимірювань і взаємного визнання результатів вимірювань, тестування та досліджень. Якщо лабораторія має акредитацію в певній сфері діяльності, то це означає, що результати її роботи є точними, достовірними і надійними.

Правила акредитації різних зернових лабораторій схожі між собою а саме: лабораторія повинна мати необхідні площі, обладнання, в тому числі засоби вимірювання, які пройшли повірку і мають відповідні сертифікати. Обов'язкова наявність стандартних зразків, еталонних сумішей, реактивів та засобів вимірювальної техніки з відомими метрологічними характеристиками. Всі методики аналізу повинні бути заздалегідь атестовані. Обов'язкова наявність кваліфікованого персоналу. Різниця полягає в використанні устаткування, реактивів, методів досліджень і відповідно у всіх буде своя сфера акредитації.

Залежно від цілей, що стоять перед зерновою лабораторією, акредитація може проводитися за українськими або міжнародними стандартами. У нашій державі акредитація проводиться згідно Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів у сфері акредитації лабораторій.

Уповноваженим проводити акредитацію є Національне агентство з акредитації України - НААУ. Лабораторії проходять акредитацію згідно вимог стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025: 2017. У разі успішного проходження акредитації лабораторія вноситься до Реєстру акредитованих ООВ та їй видається атестат про акредитацію на 3 роки, протягом яких НААУ проводить періодичні перевірки (інспекційний контроль). Порядок проведення таких перевірок визначається під час акредитації.

У разі виявлення порушень законодавства у сфері акредитації під час проведення інспекційного контролю НААУ приймає рішення про тимчасове зупинення дії або визнання недійсним атестата про акредитацію.

Якщо перевірки проходять успішно, тоді за 6 місяців до закінчення терміну дії атестата про акредитацію лабораторія, що має намір продовжити дію акредитації, подає нову заявку. Порядок нової акредитації встановлюється залежно від результатів інспекційного контролю, і вона може проводитися за повною або скороченою програмою.

Процес подання заявки на акредитацію зернової лабораторії

1. Якщо лабораторія бажає отримати первинну акредитацію, то оформлюється та подається до НААУ за встановленою формою «Лист щодо запиту на акредитацію» та «Запит для отримання реєстраційного номеру». Після чого лабораторія отримує листом від НААУ реєстраційний номер заявки для використання його в заявочних документах.

2. Маючи реєстраційний номер, лабораторія оформлює за встановленою формою «Заявку на акредитацію лабораторії» та «Лист щодо заявки на первинну акредитацію», а також комплект документів згідно з «Переліком документів, що додаються до заявки» в залежності від типу органу з оцінки відповідності. Вищезазначений Перелік можна знайти на веб-сайті НААУ. Якщо лабораторія бажає акредитуватися на декілька видів діяльності, тоді оформлюються окремі заявки на кожен вид діяльності.

3. Лабораторія оформляє заявочний комплект документів для акредитації та подає до НААУ у папках реєстраторах відповідного кольору в залежності від органу з оцінки відповідності.

Комплект документів, що додається до заявки на акредитацію повинен містити належним чином оформлений проект «Сфери акредитації» (прошитий, пронумерований, засвідчений підписом заявника, датою та печаткою заявника).

Акредитація передбачає такі етапи:

  1. заява на акредитацію;
  2. експертиза поданих документів;
  3. перевірка випробувальної лабораторії;
  4. прийняття рішення щодо акредитації за результатами перевірки;
  5. оформлення, реєстрація та видача атестату акредитації.

Кожний наступний етап виконується в разі позитивних результатів попереднього.