ISO 9001

Сертифікація на відповідність вимогам ISO 9001 є процедурою добровільної, але саме сертифікат є свідченням того, що підприємство працює на високому рівні і якість послуг і продукції відповідає стандартам. Для отримання сертифікату організації необхідно продемонструвати свою здатність відповідати нормативним вимогам і ефективно використовувати систему управління. Система ISO 9001 є універсальною і застосовується до підприємств будь-якої сфери діяльності, розміру і форми власності.