Часто задаваемые вопросы ISO 14001

Вопросы, которые чаще всего интересуют Заказчика:

Як має діяти орган інспектування, який під час інспектування використовує результати вимірювання (випробування) або калібрування.

Слід звернутися до тексту 6.3.1a ILAC P15:07/2016 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies (Застосування ISO/IEC 17020:2012 для акредитації органів з інспектування), текст міститься на сайті міжнародної організації акредитації International Laboratory Accreditation Cooperation ILAC (http://ilac.org). У попередній версії цього документу ILAC-А4:2004 випробування поділялися на функціональні та аналітичні. Функціональні виконувалися органом з інспектування в межах акредитації за ISO/IEC 17020. Аналітичні органи з інспектування мали акредитуватися за ISO/IEC 17025. На практиці це спричиняло багато непорозумінь органів інспектування з НААУ, в тому числі, тому, що в Україні діяла система атестації лабораторій у державній метрологічній системі. Зараз ILAC P15:07/2016 однозначно трактує діяльність з випробувань, як субпідрядну для органів інспектування, тобто необхідно укласти договір з акредитованою за ISO/IEC 17025 випробувальною чи калібрувальною лабораторією відповідно до специфіки інспектування.

Яким чином краще забезпечити систему управління органу інспектування:
за варіантом А чи за варіантом В?

Відповідно до ISO/IEC 17020 обидва варіанти (А – відповідність вимогам ISO/IEC 17020 та В – вимогам ISO 9001) є рівноправними: п 8.1.3 ISO/IEC 17020: (Варіант B): «Орган з інспектування, який встановив і підтримує систему менеджменту відповідно до вимог ISO 9001, і яка є спроможною забезпечувати і демонструвати узгоджене виконання вимог цього міжнародного стандарту, є таким, що виконує вимоги до системи управління» ISO/IEC 17020. Але в практичному спілкуванні з НААУ, органи інспектування, які впровадили систему управління відповідно до вимог ISO/IEC 17020, мають значно менше проблем, хоча б тому, що система управління якістю ISO 9001 у стандартному застосуванні підлягає сертифікації, а не акредитації. і її процедури, хоч і є найбільш універсальними з усіх стандартів на системи управління взагалі, все таки не ідеально сполучаються з процедурами ISO/IEC 17020 Навіть нумерація пунктів, що є різною у цих стандартах, спричинить ускладнення доведення відповідності при аудиті НААУ та внутрішніх аудитах, бо доведеться весь час встановлювати зв’язок між посиланнями на пункти двох стандартів.

Якщо орган інспектування вже має у своєму складі лабораторію, як доводити відповідність?

Відповідно до п 6.3.1a ILAC P15:07/2016 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies (Застосування ISO/IEC 17020:2012 для акредитації органів з інспектування, текст міститься на сайті міжнародної організації акредитації International Laboratory Accreditation Cooperation ILAC (http://ilac.org), випробування є субпідрядною діяльністю. Доцільно для спрощення доведення НААУ відповідності, виокремити лабораторію із структури органу інспектування, організувати її акредитацію відповідно до вимог ISO/IEC 17025 та укласти з нею безгрошовий договір співпраці. Але існують інші можливості доведення НААУ відповідності через розробку спеціальних процедур, які перевірені консультантами Аттестер під час аудитів НААУ наших Замовників) системи управління за стандартом ISO/IEC 17020 (розділи 7.1-7.4).

Якщо орган інспектування акредитований за типом С, чи може він виконувати платні послуги для зовнішніх клієнтів?

Відповідно до додатку А стандарту ISO/IEC 17020 : «Інспектування, які провадять органи з інспектування типу C не можна класифікувати, як інспектування третьою стороною для такої самої інспекційної діяльності, оскільки вони не відповідають вимогам незалежності діяльності для органів з інспектування типу А». Зовнішні клієнти не можуть бути убезпечені від зацікавленості органу інспектування (неможливість забезпечити неупередженість, брак об’єктивності), так як він є частиною юридичної особи, яка є фактично конкурентом цього замовника. Також у п. 4.1.6 С) зазначається, що орган інспектування типу С «здійснює інспектування першою або другою стороною, чи обидва види інспектування, який є визначеною, але не обов’язково окремою частиною організації, що має відношення до проектування, виготовляння, постачання, монтування, використання або технічного обслуговування об’єктів, які він інспектує, і який надає послуги з інспектування своїй головній організації або іншим сторонам, або те й інше»

(096) 315-30-25
консультация
Бесплатный звонок

..

Оставьте Ваш номер телефона и менеджер свяжется с Вами в ближайшее время:

Робочий час:

Пн - Пт з 9:00 до 18:00

X